Ω - Families help Families - ครอบครัวช่วยเหลื

ENG/THAI | Place Families help Families - ครอบครัวช่วยเหลือ ครอบครัว

2
Posts
0
Members
0
Followers
About the Space
# **Families help Families - ครอบครัวช่วยเหลือ ครอบครัว** is meant as a space to offer support and ideas for families in Phuket who suffer from the current COVID and war situation and its aftermath. It is a place where you can post business opportunities, SMEs,s and other pieces of training that might help to raise a family’s income in Thailand. Tips and Tricks are welcome. You can post in English or in the Thai Language. มีขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้การสนับสนุนและให้แนวคิดสำหรับครอบครัวในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและสงครามในปัจจุบันและผลที่ตามมา เป็นสถานที่ที่คุณสามารถโพสต์โอกาสทางธุรกิจ SMEs และการฝึกอบรมอื่น ๆ ที่อาจช่วยเพิ่มรายได้ของครอบครัวในประเทศไทย คำแนะนำและเคล็ดลับยินดีต้อนรับ คุณสามารถโพสต์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย. --- ## The best experience to enjoy a multilingual website with multilingual content We recommend using the newest Firefox Browser and having the TWP Extension installed to translate all pages and posts into your native language easily. 1. Install Firefox: [https://www.mozilla.org/th/firefox/new/](https://www.mozilla.org/th/firefox/new/) (Thai) or [https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/](https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/) (English). 2. Install Language Packs if you like to use the Browser in different languages i.e. Thai and English. 1. [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/](https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/) 3. Install the TWP Extension to translate whole pages or parts of a page easily. 1. [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/traduzir-paginas-web/](https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/traduzir-paginas-web/) 4. Adjust the settings of the TWP Extension in Firefox. 5. Call and open your website. 6. Now you will be able to translate, and the website into your language. If it won’t translate you might have to change the “Translate From” settings in the TWPExtension. 7. Enjoy our international and Thai multilingual community. --- เราขอแนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Firefox รุ่นใหม่ล่าสุดและติดตั้งส่วนขยาย TWP เพื่อแปลหน้าและโพสต์ทั้งหมดเป็นภาษาแม่ของคุณอย่างง่ายดาย 1. ติดตั้ง Firefox: [https://www.mozilla.org/th/firefox/new/](https://www.mozilla.org/th/firefox/new/) (ภาษาไทย) หรือ [https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/](https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/) (ภาษาอังกฤษ) 2. ติดตั้งชุดภาษาหากคุณต้องการใช้เบราว์เซอร์ในภาษาต่างๆ เช่น ไทยและอังกฤษ. 1. [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/](https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/) 3. ติดตั้ง TWP Extension เพื่อแปลทั้งหน้าหรือบางส่วนของหน้าอย่างง่ายดาย 1. [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/traduzir-paginas-web/](https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/traduzir-paginas-web/) 4. ปรับการตั้งค่าของ TWP Extension ใน Firefox 5. โทรและเปิดเว็บไซต์ของคุณ 6. ตอนนี้คุณจะสามารถแปลและเว็บไซต์เป็นภาษาของคุณ หากไม่สามารถแปลได้ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่า "แปลจาก" ใน TWPExtension 7. เพลิดเพลินกับชุมชนนานาชาติและคนไทยที่พูดได้หลายภาษา

Owner

Profile picture of Phuket @ School


Join Policy

Invite and request


Space Visibility

Visible for all (members and guests)